Dannerhuset

Representatives from the Moroccan legal system visit Denmark

1 Comment

During May and June Danner hosted two delegations from Morocco, one group of judges from the Moroccan courts and another of social workers employed in recently established reception centres for women and children exposed to domestic violence

Projektet:

Styrkelse af kvindekrisecentre

Beskrivelse: 

Kønsbaseret vold er et problem, som desværre forekommer i alle dele af verden. Med projektet “Shelters and counselling centres for women victims of violence ” adresseres dette problem i fællesskab af danske og arabiske kvindeorganisationer. Det fælles mål er at lære af hinandens erfaringer og derigennem forbedre den støtte som gives til kvinderne. 


Billede: 
Create reference to Key Focus Area: 
List of groups: 

No results

Subpages list: 
Om styrkelse af kvindekrisecentre

Centre med beskyttelse og rådgivning til kvindelige voldsofre  

Kønsbaseret vold er et globalt problem, og desværre en fælles erfaring for mange kvinder fra alle dele af verden. Mænd og kvinder kæmper for at adressere problemet og for at hjælpe ofrene og løse de bagvedliggende årsager. 

 

Behovet for krisecentre

Holdningen til at etablere krisecentre har ændret sig over de seneste år og behovet for krisecentre bliver i højere grad anerkendt i arabiske lande. I Jordan eksisterer allerede et statsligt krisecenter og i Yemen er et undervejs. I Marokko er kvindeorganisationerne blevet mere åbne overfor at etablere private krisecentre selvom der stadig er mange forhindringer og dette er i endnu højere grad tilfældet i andre lande i regionen. 

På trods af fremgang i nogle lande er den praktiske erfaring med at drive krisecentre dog stadig temmelig begrænset på tværs af regionen. 

 

De danske erfaringer 

Danmark har 40 kvindekrisecentre spredt udover landet. Størstedelen blev etableret i 1970’erne og de tidlige 80’ere som et direkte resultat af den nye kvindebevægelse. Kvindekrisecentre gør det muligt for kvinder der har været udsat for vold i hjemmet at søge tilflugt og få hjælp, rådgivning og støtte fra professionelle og frivillige medarbejdere. Danske krisecentre har mere end 30 års erfaring i at arbejde med kvinder og deres børn og de har samlet en meget stor viden om en professionel tilgang til arbejdet med kvinders problemer. Erfaringerne dækker både de sociale og psykologiske aspekter, men også børns behov for professionel hjælp. 

 

Partnere og aktiviteter 

Projektets danske partnere er det danske krise- og rådgivningscenter Dannerhuset, den danske landsorganisation af kvindekrisecentre (LOKK) samt KVINFO.  Anden dansk ekspertise vil også blive inddraget. Et større antal arabiske organisationer og krisecentre har allerede deltaget i workshops i 2008 og 2009. I 2010-11 vil fire workshops blive forberedt i fællesskab med arabiske partnere og afholdt i forskellige dele af regionen. Deltagerne vil primært være medarbejdere på eksisterende krisecentre og en vigtig målsætning vil være at styrke erfarings- og vidensudveksling.

 

For yderligere informationer om projektet

Venligst kontakt: 

 

Jeannette Knudsen

Programådgiver

E-mail: jeannette.knudsen@kvinfo.dk
Tlf: (+ 45) 50 76 33 68

Skype: jeannette.kvinfo