Vold mod kvinder

» Tilbage til alle nyheder
Bookmark and Share

Smertegrænsen

0 kommentarer
» skriv en kommentar
Forfatter: Kirsten Thorup
Udgivet: 23-10-2010
Box title: 
Seven
Box body: 

Med fotoprojektet ”Seven” har kulturformidler Uzma Ahmed Andresen og fotograf Tina Enghoff i form af en stor udstilling på det danske Kongelige Bibliotek og en bog sat fingeren på et af de ømmeste punkter på Danmarks humanitære landkort: Udlændingelovens såkaldte ”Syvårsregel”. Og det er en af Danmarks største kvindelige forfattere, Kirsten Thorup, som har skrevet forordet til bogen. Her rejser hun spørgsmål om, hvor Danmarks smertegrænse går, når det gælder disse kvinder, som er fanget mellem vold og udvisning.  

De danske udlændingeregler har nemlig betydet, at familiesammenførte kvinder har været stavnsbundet til manden i 7 år, før de har kunnet opnå tidsubegrænset og selvstændig opholdstilladelse. Foråret 2010 blev reglerne lavet om, så der nu skal gå 4 år før kvinderne kan søge om permanent opholdtilladelse. Til gengæld er der nu strengere krav om beskæftigelse, sprog og uddannelse. Herudover findes en 2-års regel,
der gør, at kvinderne kan søge om ophold efter 2 år, men det kræver bevis for, at volden har været årsag til samlivophævelsen og at kvinden kan bevise, at volden har fundet sted.

 

Tal

Der findes ikke tal for, hvor mange kvinder, der bliver udsat for vold og der er stor uenighed om, hvor mange familiesammenførte kvinder, der i skjul fra myndighederne lever med vold fra deres ægtemand. Langt de fleste familiesammenførte kvinder gifter sig med en dansk eller nordisk statsborger.

 

Familiesammenføringstilladelser i 2009 viser således, at 3.043 ud af 3.662 var til herboende dansk/nordisk statsborger (Udlændingeservice 2010). De nationaliteter, der blev givet flest tilladelser til var Thailand, Tyrkiet og Filippinerne. Årsrapporterne fra kvindekrisecentrene viser, at ca. 40 %, af de årligt ca. 2000 kvinder på centrene, er kvinder af anden etnisk oprindelse end dansk. 

 

Links

Kirsten Thorup

Om udstillingen Syv på Det Nationale Fotomuseum

Udenlandske kvinder risikerer at skulle leve med vold, når de gifter sig med en mand i Danmark. Dansk udlændingelov kræver nemlig, at man skal have været gift i mindst syv år for at opnå opholdstilladelse, og det stavnsbinder dem i realiteten til ægteskabet.» Tilbage til alle nyheder
Bookmark and Share

Dansk hjælp til voldsramte kvinder

0 kommentarer
» skriv en kommentar
Forfatter: Ulrikke Moustgaard
Udgivet: 07-06-2010

 

Alle kvinder har i dag ret til et krisecenterophold i Danmark, men det har krævet kamp at nå dertil.