Projekter

På denne side finder du informationer om projekter mellem danske organisationer og organisationer fra Mellemøsten og Nordafrika. Til hvert projekt er der tilknyttet en eller flere arbejdsgrupper. Du kan tilmelde dig en gruppe og deltage i debatten af projektet. Sproget i grupperne bestemmes af den enkelte gruppes ejer.

PROJECT NAME:

Nordisk-arabisk forskningsnetværk om kvinders empowerment, køn og politik

Beskrivelse

Formålet med dette netværk er at stimulere muligheden for kontakt og samarbejde mellem unge arabiske og nordiske forskere inden for køn og politik l Ideen er at etablere kontakter og styrke det akademiske samarbejde i de to regioner og mellem nordiske og arabiske forskere, yngre såvel som seniorer. Netværket skal støtte unge forskere, som har brug for internationale kontakter inden for kønsforskning, og som har brug for supplerende ekstern vejledning.

Om Nordisk-Arabisk forskningsnetværk

Tematisk dækker netværket over følgende områder:


 •  Kvinders politiske deltagelse (politisk repræsentation, sociale bevægelser)
 • Lovgivningsreformer og kønsbestemte rettigheder (civilt, politisk og socialt medborgerskab samt vold mod kvinder)
 • Arbejdsmarkedet (det kønsopdelte arbejdsmarked, ligeløn, arbejdsløshed og uddannelse)
 • Migration (herunder migration og omsorgsarbejde)
 • Medier, kommunikation og kultur
 • Religion

 

Netværket har tre formål:

 • At bidrage med udvikling af forskning vedrørende kvinders politiske liv
 • At fremme udveksling af teorier, metodiske tilgange og empiriske resultater mellem unge arabiske og nordiske forskere
 • At fremme kontakter mellem seniorforskere og juniorforskere inden for området. Netværket får derved stor betydning for unge forskere, som efterspørger internationale kontakter inden for forskning, og som har brug for yderligere ekstern vejledning.

 

Aktiviteter og ressourcer      

 • Netværket hjælper unge forskere med at etablere nye kontakter inden for forskning, og tilbyder yderligere muligheder for faglig akademisk vejledning af arabiske og nordiske seniorforskere.
 • To ph.d.-seminarer (Et i Danmark fra den 1. til den 3. november 2010, og et i Marokko fra 30.september -2.oktober 2011) for Master Students, ph.d.-studerende og Postdoc-studerende fra Mellemøsten, Nordafrika og de nordiske lande.
 • Et onlineforum for netværksmedlemmer på KVINFOs tresprogede (arabisk, engelsk, dansk) website: http://www.womendialogue.org
 • Fire stipendier (2010-2011) kan søges af arabiske ph.d.-studerende, som ønsker at studere et semester på Aalborg Universitet i Danmark.
  Netværkets arbejdssprog er engelsk.


Sådan kommer man med

Master Students, ph.d.-studerende og Postdoc-forskere: Alle inden for målgruppen kan melde sig til netværket. Netværket er primært rettet mod ph.d.-studerende, men Master Students og Postdoc- forskere kan ligeledes melde sig til netværket. Hvis du er seniorforsker og parat til at udveksle erfaringer med og give feedback til unge forskere, er du også velkommen til tilslutte dig som medlem netværket. 
 

Baggrund

Historien viser, at forskning vedrørende fremme af kvindelige beslutningstagere har været og er stadig et vigtigt element i nationale og transnationale organisationer (NGO) og offentlige instanser, som arbejder på at styrke og øge kvinders politiske stilling og indflydelse. Et centralt spørgsmål er, hvordan man ændrer den generelle underrepræsentation af kvinder i den politiske beslutningstagning, som stadig er udbredt i de arabiske og nordiske lande. 

En forståelse for mekanismerne for udelukkelse og inklusion har været en vigtig faktor bag den høje grad af repræsentation af kvinder i de nordiske landes parlamenter med et gennemsnit i dag på 42 %. Et andet centralt spørgsmål er mulighederne for at ændre den politiske dagsorden og gøre offentlig politik afhængig af køn. Et tredje vigtigt spørgsmål er kvindebevægelsernes ideer, strategier og indvirkninger samt det potentielle transnationale samarbejde. Forbedringer af kvinders politiske repræsentation og nye politiske reformer er ofte blevet igangsat af kvindeorganisationer. Inden for alle tre områder er intra-arabisk og intra-nordisk udbredelse af de bedste praksisser af stor betydning, ligesom udveksling af ideer og erfaringer mellem de arabiske og de nordiske lande er vigtig.

 

Styregruppe 

Netværkets styringsgruppe består af repræsentanter for de arabiske og de nordiske lande, og medlemmerne har ansvaret for netværkets videnskabelige koordination og for kvalitetssikring af netværkets aktiviteter.

For yderligere informationer om projektet

Venligst kontakt: 

Katarina Blomqvist
Programrådgiver
E-mail: katarina.blomqvist@kvinfo.dk
Tlf: 50 76 33 54
Skype: katarinakvinfo